bFA Verzekeringen Home  


Direct naar:

    
 

 

De pleziervaartuigverzekering

Pleziervaartuitverzekering

Je vaart rustig genietend op het Ysselmeer als je opeens wordt aangevaren. Je motorboot loopt daardoor forse schade op.

Of je begaat een stuurfout waardoor een opvarende van een ander schip gewond raakt.
Kort voor je een haven wilt invaren, steekt er een zware storm op. Je vaartuig wordt uit de koers geslagen en je vaart op de kant.

Je laat je zeilboot in de jachthaven achter. Je keert een week later terug en hij is verdwenen. Gestolen!

Je maakt het schrikbeeld van iedere schipper mee: Een gasexplosie waardoor er aan boord brand ontstaat.

Met een goede pleziervaartuigverzekering zijn bij zulke situaties de zaken in elk geval financieel waterdicht in orde.

Klik hier om een berekening voor een plezier vaartuigverzekering te maken

Wat is er verzekerd?

Wettelijke aansprakelijkheid

Verzekerd is schade die met het vaartuig wordt toegebracht aan een ander of diens bezittingen. De verzekerde som bedraagt meestal € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Verlies of beschadiging van het vaartuig (Cascodekking)

Er bestaan diverse vormen van cascodekking. Van beperkt (brand en diefstal) tot zeer uitgebreid waarbij ook zaken zoals zinken, omslaan en stranden zijn verzekerd. Maar ook aanvaringen en zelfs schade waarbij er geen sprake is van een buiten het vaartuig gelegen oorzaak, de zogenaamde ‘eigen gebrek schade’. Meestal biedt de cascoverzekering standaard ook een dekking voor de inboedel van het vaartuig.

Buitengewone kosten

Verzekerd zijn kosten zoals hulp- en bergingsloon en de kosten van lichting en opruiming.

Aanvullingen

Een aantal verzekeraars bieden nog aanvullende verzekeringsmogelijkheden zoals een dekking voor de volgboot, boottrailer, rechtsbijstand en ongevallenverzekering voor de opvarenden.

Schadevergoeding

De schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde. Duurdere vaartuigen kunnen worden verzekerd op basis van vaste taxatie. De schadevergoeding wordt dan op de getaxeerde waarde gebaseerd.

Verzekeringsgebied

Het standaard dekkingsgebied omvat meestal de Benelux met Duitsland en kan tegen een premietoeslag worden uitgebreid tot het Groot Vierkant (grofweg Europa beperkt) of het Super Groot Vierkant grofweg Europa uitgebreid).

Premie

De premie is afhankelijk van het type schip, het bouwjaar, de maximale snelheid, de waarde van het schip, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied. De meeste verzekeraars hanteren de huidige nieuwwaarde als premiegrondslag. In bepaalde gevallen wordt een combinatie van de huidige nieuwwaarde en de dagwaarde als premiegrondslag gehanteerd.