bFA Verzekeringen Home  


Direct naar:

    
 

 

Ongevallenverzekering

Er gebeuren jaarlijks heel veel ongevallen. In het verkeer, op het werk, in en om het huis of bij sport en spel. De kans om bij een  ongeval betrokken te raken is dan ook niet gering. Een klein moment van onoplettendheid van uzelf of van een ander en het is gebeurt. Meestal loopt het goed af, maar u moet toch ook rekening houden met een minder goede afloop. De financiële gevolgen van zo'n minder goede afloop vangt u op met een ongevallenverzekering. Een verzekering die uitkeert bij overlijden en bij blijvende invaliditeit. 

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen denken dat de kans op een ongeval het grootst is in het verkeer. Dat is echter onjuist! De meeste ongevallen (zo'n 60%) vinden plaats en en om het huis en bij sport en spel. Pas dan komt werk (30%) en verkeer (10%). Dat is ook logisch, want van de 8.760 uur die een jaar telt, brengt men ongeveer 7.000 uur thuis door.

Wat zijn de gevolgen van blijvende invaliditeit?

 • Voor werkenden vaak arbeidsongeschiktheid en daardoor inkomstenderving en het verloren gaan van de loopbaan. Met als gevolg minder inkomsten juist in een situatie dat er behoefte is aan extra geld.
 • Voor eigen huisbezitters problemen bij de aflossing van de hypotheek, die immers gebaseerd is op het inkomen dat men verdient als men gezond is.
 • En voor iedereen die het treft extra kosten. Om aanpassingen in huis te betalen, voor hobby's, of om cursussen te volgen. Kortom om het leven leefbaar te houden.

Voorzieningen in ons land....

"Maar", zult u zeggen, "er zijn toch allerlei voorzieningen in ons land". Dat is juist. echter die voorzieningen zijn er om het dagelijks leven, wonen en werken mogelijk te maken. Maar niet meer dan dat. Alleen het meest noodzakelijke. Bovendien zijn er maxima en inkomensafhankelijke beperkingen. Alles wat hierboven is genoemd aan gevolgen hoort daar niet bij. En zoals u elke dag weer leest is er steeds minder geld beschikbaar voor sociale zekerheid en verwacht men dat de burger zelf voorzieningen treft.

Hoe kunt u dit het beste doen?

Met de ongevallenverzekering heeft u een goede manier om de financiële gevolgen van een ernstig ongeval op te vangen. De ongevallenverzekering biedt u daarbij een aantal unieke voordelen:

 • een extra hoge uitkering bij ernstige invaliditeit
 • geen premietoeslag voor bepaalde beroepen
 • geen premietoeslag voor motorrijden, sporten en dergelijke
 • ongevallen als gevolg van ziekte zijn gedekt
 • zeer concurrerende premies

Cumulatieve dekking

Hoe ernstiger de invaliditeit des te groter de behoefte aan een extra uitkering. De ongevallenverzekering voorziet in deze behoefte met een cumulatieve dekking. Kijkt u maar eens naar onderstaande grafiek wat dat betekend: bij een invaliditeit van 100% keert de ongevallenverzekering 350% uit, dat is 3,5 keer de verzekerde som. De voordelen van dit systeem zijn duidelijk. Ondanks de relatief lage verzekerde sommen (en daardoor de laag blijvende premie!) bent u toch verzekerd van een extra hoge uitkering wanneer die het hardst nodig is: bij ernstige invaliditeit.

Invaliditeitsuitkering
De grafiek laat duidelijk zien: bij een hoge mate van invaliditeit ontvangt u een extra hoge uitkering.

Aanvullende auto inzittende en motor opzittendendekking

Het risico dat u loopt in het verkeer als bestuurder of een inzittende van een voertuig, als voetganger of als fietser is uiteraard gewoon gedekt op de ongevallenverzekering. Maar als u iemand meeneemt met de auto, zoals uw buurman of een sportvriend, dan is die inzittende niet verzekerd. Om te voorkomen dat u hierdoor naast een ongevallenverzekering nog een auto inzittendenverzekering op uw autoverzekering zou moeten aanhouden heeft u de mogelijkheid om de ongevallenverzekering uit te breiden met een aanvullende auto inzittendendekking.

Met de aanvullende auto inzittendendekking breidt u uw ongevallenverzekering uit met een dekking voor alle inzittenden van alle auto's binnen het gezin. De dekking geldt voor alle auto's en bestelauto's tot een gewicht van 3.500 kg.

De aanvullende motoropzittende dekking biedt dekking voor alle opzittende van alle motoren van de verzekerden. Plus dekking voor helm en kledingschade tot € 1.000,- per gebeurtenis per persoon.

Kinderen

Op een gezins- en kinderongevallenverzekering zijn eigen, pleeg-, stief-, adoptiekinderen verzekerd die bij u wonen. Als zij voor een studie of stage ergens anders wonen zijn zij tot 28 jaar meeverzekerd.

Beroepen

Zeer bijzonder is dat de ongevallenverzekering geen verschil maakt in beroepen. Gebruikelijk is dat beroepen worden ingedeeld in gevarenklassen. Een timmerman betaald dan meer dan een boekhouder. En dat kan grote verschillen in premie opleveren. Zo'n indeling in beroepsklassen kennen wij niet. Er zijn slechts enkele beroepen die niet zonder meer worden geaccepteerd. Daartoe behoort het beroep van onder andere diepzeeduiker, classificeerder of sloper met springstoffen.

Welke bedragen kunt u verzekeren


Verzekerde bedragen Combinatie 1 Combinatie 2
     
Overlijden € 5000,- € 10.000,-
Blijvende invaliditeit € 30.000,- € 50.000,-
100% cumulatief (inclusief 350% cumulatief) € 105.000,- € 175.000,-

De pluspunten van deze ongevallenverzekering

 • Keuze uit twee scherp geprijsde combinaties
 • Standaard cumulatieve dekking 350%
 • Geen medische keuringen
 • Geen beroepsklassen
 • Ongeval als gevolg van ziekte is gedekt
 • Aanvullende auto - inzittendendekking mogelijk
 • Aanvullende motor - opzittendendekking met helm en kledingschade mogelijk
 • Het aantal kinderen speelt geen rol
 • Bijna geen beperkingen in hobby's of amateursporten
 • Praktisch geen uitsluitingen