bFA Verzekeringen Home  


Direct naar:  

 

 
  

 

Rechtsbijstandverzekering

U staat er misschien niet altijd bij stil, maar uzelf, uw partner en uw kinderen lopen elke dag weer de kans in een conflictsituatie terecht te komen met ingrijpende financiële gevolgen. Stelt u zich eens voor:

  • Dat u een verkeersongeluk krijgt en uw beroep niet meer kunt uitoefenen. En dat de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeval u niet volledig schadeloos wil stellen.
  • Dat u uw badkamer laat verbouwen en dat door een fout van de installateur uw woonkamer blank komt te staan en uw parket waardeloos wordt. Terwijl de installateur aansprakelijkheid ontkent.
  • Dat u in een arbeidsconflict terechtkomt en uw baan verliest.

Als u niets doet, dan draait u in zulke gevallen zelf op voor de financiële gevolgen. Natuurlijk kunt u gaan procederen, maar de kosten daarvan zijn vaak niet te overzien. Een advocaat kost al gauw € 250,- per uur.

Gelukkig hoeft u er niet alleen voor te staan. Als u tenminste een goede rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Want dan bent u verzekerd van de beste juridische hulp. Met de juiste rechtsbijstandverzekering wordt uw zaak behandeld door deskundigen die de weg weten in de complexe wereld van wetten en regels. Zodat u krijgt waarop u recht heeft.

De rechtsbijstandverzekering kunt u naar keuze opbouwen uit de volgende modules:

Module Verkeer

Met deze basismodule bent u verzekerd van rechtsbijstand in geval van juridische geschillen die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer in de ruimste zin van het woord. Ook personen buiten uw gezin zijn meeverzekerd wanneer zij met uw toestemming in uw vervoermiddel (mee)rijden. Met de verkeersmodule bent u wereldwijd verzekerd. Binnen Europa worden alle gebruikelijke externe kosten voor juridische hulp vergoed. Buiten Europa geldt een maximale dekking van de externe kosten van € 10.000,- per gebeurtenis.

Module Consument & Wonen

Bij consumentenkwesties gaat het vaak om veel geschillen waar u als particulier mee te maken kunt krijgen. Zelfs geschillen over aankopen via het internet binnen de Europese Unie vallen onder de dekking. Onder woonkwesties vallen alle geschillen die in direct verband staan met het wonen zelf. Voor consumentenzaken bent u verzekerd in de gehele Europese Unie, voor zaken rond wonen alleen in Nederland.

Module Inkomen

Deze module heeft betrekking op alle geschillen die te maken hebben met uw inkomen. Niet alleen arbeidskwesties vallen hieronder, maar ook geschillen over sociale verzekeringswetten en pensioenkwesties.

Module Fiscaal & Vermogen

Deze module dekt particuliere geschillen met de belastinginspecteur in de beroepsfase en conflicten met de bank over aan- en verkoop van effecten in Nederland. Ook geschillen rond de aankoop en het bezit van een vakantiehuis in de Europese Unie zijn gedekt.

Juridische dienstverlening

Ook al is de rechtsbijstandverzekering nog zo uitgebreid, er zijn zaken die niet onder de dekking vallen. Gelukkig kunt u in die gevallen een beroep doen op een speciale juridische dienstverlening. Deze biedt u gratis advies en juridische hulp op notabasis. Dat betekent dat u wel voor de dienstverlening van de juristen of ander experts betaalt, maar veel minder dan gebruikelijk is.

 


 
         
         
 

Contactinformatie

Ongevallenverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Overzicht

 
Bezoekadres

Verbindelaarsweg 110
6711VD Ede

Tel : 0318-666666
Fax : 0318-666600
Postadres

Postbus 555
6710BN Ede
Er gebeuren jaarlijks heel veel ongevallen. In het verkeer, op het werk, in en om het huis of bij sport en spel. De kans om bij een ongeval betrokken te raken is dan ook niet gering. Een klein moment van onoplettendheid het is gebeurt. Lees verder... Gelukkig staat u er niet alleen voor als u een goede rechtsbijstandverzekering heeft af-gesloten. Want dan bent u verzekerd van de allerbeste juridische hulp. Lees verder...
 
    Copyright © All Rights Reserved. bFA Verzekeringen Home | Privacy Policy | Terms Of Use | Disclaimer | Sitemap