bFA Verzekeringen Home  


Direct naar:

 

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je arbeidsongeschikt wordt door een ongeval of door ziekte, dan krijg je met deze verzekering een periodieke uitkering. Deze uitkering krijg je tot maximaal 65 jaar.

Voor wie?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij kunnen namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Zoals de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Hoe hoog is je uitkering?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een bedrag uit voor iedere dag dat je arbeidsongeschikt bent. Dit bedrag heb je vooraf afgesproken. Je hebt een grote vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen. Maar meestal spreek je met de verzekeraar af dat je maximaal tachtig procent van je (gemiddelde) inkomen verzekert.

Gedeeltelijk

 Raak je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijg je ook een gedeeltelijke uitkering. Deze krijg je volgens een uitkeringsschaal die vastligt in de polis.

Wachttijd

Het is gebruikelijk dat je een wachttijd bepaalt. Dit is een eigenrisicoperiode. Tijdens deze periode krijg je geen uitkering.

Wat is de vangnetverzekering?

De vangnetverzekering staat open voor startende ondernemers. Accepteert je verzekeraar je niet direct voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan kan de vangnetverzekering een alternatief bieden, bijvoorbeeld als je medische problemen hebt. Je vraagt deze verzekering aan binnen vijftien maanden na de start van je onderneming.